AZCAD

Xİdmətlərİmİz

Bizim xidmətlər.

1. Dəmir-beton konstruksiyaların hesabatı
2. Metal konstruksiyaların hesabatı
3. Konstruksiyaların təhlili
4. Yüksək və az mərtəbəli binaların, villaların hesabatı
5. Sənaye binaların hesabatı
6. Kənd təssərufatı tikililəri və qurğularının layihələndirilməsi
7. Yüksək və az mərtəbəli binaların memarlıq layihələndirilməsi
8. Sənaye binalarının memarlıq layihələndirilməsi
9. Mühəndis sistemlərinin layihələndirilməsi (elektrik, havalandırma, su təchizatı, kanalizasiya və s)
10. Daş konstruksiyaların hesabatı
11. Taxta konstruksiyaların hesabatı
12. Binaların müayinəsi və gücləndirmə hesabatları
13. Binaların fasad konstruksiyaların hesablanması və layihələndirilməsi

Powered by Vhstudio
© AZCad 2018. All Rights Reserved.